Lưu trữ thẻ: cơ sở may in

Tìm hiểu cơ sở vật chất và năng lực sản xuất của xưởng may in Vinasilk

Cơ sở may in Vinasilk có quy mô về cơ sở vật chất, trang thiết [...]